#Sever 1#Sever 2
Dỗ dành con gái mới lớn theo cách riêng của dượng

Dỗ dành con gái mới lớn theo cách riêng của dượng

Nội dung phim

Nhìn người con gái mới lớn mình biết là nó cũng đang có những nhu cầu hay nói cách khác là thèm khát điều ấy với mình ,nhưng chẳng phải tự nhiên mà mình cho nó điều ấy đâu, mình phải tìm cách nào gây khó khăn cho nó chứ nhỉ, vì cái gì có dễ dàng cũng mất đi dễ dàng mà nhỉ, và cái điều ấy là cái điều luôn luôn đúng mình thực sự cảm giác được cái câu chuyện ấy mà nhỉ, và mọi người có thể hiểu được cái mà mình nói không, một người dượng như mình mà làm điều ấy nó cứ kiểu như nào ấy cac bạn ạ khó hiểu lắm, và đến giờ mình đang chưa hiểu mình nữa cơ ấy chứ ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A